สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งเวลาทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งเวลาทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งเวลาทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบ

– การจัดตารางทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบคืออะไร?การจัดกำหนดการทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มผลผลิตของทรัพยากรของคุณให้สูงสุด เพื่อให้งานเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้นหรือวันที่สิ้นสุดโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณต้องมอบหมาย Project Planner เพื่อจัดการโครงการทั้งหมด และมอบหมาย Work Order Planner เพื่อควบคุมทรัพยากรของคุณ (ไม่ว่าจะตามทรัพยากรหรือตามงาน) ด้วยการใช้กลยุทธ์นี้ คุณสามารถลดจำนวนพนักงานและลดการทำงานล่วงเวลาได้ นอกจากการประหยัดเงินแล้ว พนักงานยังมีเวลาและความอดทนในการสิ้นเปลืองในขณะวางแผนการใช้ทรัพยากรอีกด้วย สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งเวลาทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบ  สล็อตเว็บตรง

– จัดระเบียบปฏิทินของคุณในชั่วโมงและนาที 

การจัดกำหนดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจะใช้ปฏิทินของคุณ จุดมุ่งหมายคือการสร้างกำหนดการของคุณเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของทรัพยากร ซึ่งหมายความว่าแผนทรัพยากรของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละวัน เวลาต่างกัน ในตำแหน่งที่ตั้งต่างกันและภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกัน

การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นซับซ้อนในตัวเอง แต่ค่อนข้างง่ายโดยใช้ 4 W ในการตั้งเวลา

ทรัพยากร W ทรัพยากรอะไร?

ทรัพยากรในโครงการมีชุดทักษะและความรู้ที่แน่นอน ระดับพื้นฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถถ่ายโอนไปยังทรัพยากรอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดทักษะที่มีอยู่หรือความรู้ที่มีอยู่นอกการส่งของทรัพยากรเดิม ดังนั้นการป้อนความรู้หรือทักษะใหม่ลงในแผนจะนำไปสู่การลดชุดทักษะของทรัพยากรโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเปิดงานสำหรับทรัพยากรใหม่ที่มีความสามารถในการจัดการกับปัญหามากขึ้น

ทรัพยากรสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมย่อย

กิจกรรมการวางแผนทรัพยากรช่วยลดการใช้ประโยชน์ของผู้จัดการและหัวหน้างาน เปิดประตูให้มีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชา

ในโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง หัวหน้างานอาจต้องการสามารถจัดกำหนดการทรัพยากรล่วงหน้าก่อนที่โครงการจะเสร็จสิ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการจัดสรรทรัพยากรจำนวนมากสำหรับงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแผนโครงการ การลดการใช้ทรัพยากรที่ต้องการในที่นี้ทำได้แบบรวมศูนย์โดยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดกำหนดการทรัพยากร ผู้บริหารซอฟต์แวร์การจัดกำหนดการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับสมดุลการใช้ทรัพยากรในหลายโครงการและหลายโครงการในเวลาเดียวกัน ทำให้เหมาะสมที่สุดสำหรับงานแบบมัลติทาสกิ้งประเภทนี้

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนากรอบการผลิตที่สูงเพื่อแซงหน้าคู่แข่ง ในการแสวงหาเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ความจำเป็นที่สำคัญคือทรัพยากรภายใต้คำสั่งของพวกเขาจะถูกรักษาให้สอดคล้องกันอย่างเข้มงวดที่สุดกับความต้องการของธุรกิจ ต่างจากวิศวกรและพนักงานทั่วไป ผู้บริหารองค์กรมีหน้าที่ดูแลการไหลของข้อมูลและความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าจะลดความจุให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยเหตุผลนี้เองที่พวกเขาต้องการซอฟต์แวร์การจัดกำหนดการทรัพยากรที่ดีที่สุดเพื่อจัดทำและจัดโครงสร้างกำหนดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้จัดการองค์กรมักจะอยู่ห่างจากสำนักงานหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าร่วมการประชุม สิ่งนี้สร้างความจำเป็นสำหรับพวกเขาในการดึงหรือบันทึกประสิทธิภาพของทรัพยากรรวมทั้งมีความสามารถในการลดภาระงานของผู้จัดการและผู้บริหารซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถโดยรวมขององค์กร

บริษัทจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดกำหนดการทรัพยากรโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรทั้งหมดได้รับการจัดการและกำหนดเวลาตามนั้น ซอฟต์แวร์ทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรได้รับการจัดสรรและกำหนดเวลาด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และทรัพยากรนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา